Aanmelden

Hieronder vind u het online aanmeldformulier. Na aanmelding volgt een intake gesprek, en een proefperiode waar u aan vier vergadermomenten deel neemt. Daarna wordt aan beide kanten besloten of we bij elkaar passen, en volgt een lidmaatschap. Hier zijn kosten aan verbonden om de vereniging kostendekkend te laten functioneren.