Aanmelden

Hieronder vind u het online aanmeldformulier, waar u zich kunt opgeven als belangstellende. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek, en een proefperiode waarin u actief deelneemt . Daarna wordt aan beide kanten besloten of we bij elkaar passen, en volgt een lidmaatschap. Hier zijn kosten aan verbonden om de vereniging kostendekkend te laten functioneren.