Vraag en antwoord

We krijgen vaak dezelfde vragen. Hieronder doen we een poging deze te beantwoorden. Mocht je vraag er niet bij staan, neem dan gerust contact op.

Wat is het tijdpad?

De planning van de gemeente verandert nogal eens en steeds schuift alles naar achteren. Het leek er ooit op dat uiterlijk in 2021 de eerste mensen er zouden kunnen gaan wonen.
Nu (oktober 2021) zouden de op de locatie wonende zandhagedissen, een Europees beschermde diersoort die voor twee jaar vertraging heeft gezorgd, verplaatst moeten zijn naar een nieuw voor ze gemaakte plek. Aansluitend gaat de gemeente aan de slag met onderzoek naar en uitvoeren van sanering van de grond (er hebben bedrijven gezeten). Dat zou eind 2021 klaar moeten zijn. Dat is goed nieuws want tot nu toe was niet bekend of de gemeente de grond wel of niet gesaneerd aan zou bieden.

Voor ons belangrijk is hoe het staat met het bestemmingsplan. Wij hebben daar in mei 2021 een zienswijze op ingediend en in september 2021 zou de gemeente erop antwoorden. Dat is echter nog niet gebeurd. Zodra dat antwoord er is kan daar bezwaar tegen aangetekend worden en de bezwaarprocedure kan ook een half tot anderhalf jaar duren. Het vaststellen van het bestemmingsplan zet de gemeente op eind 2021 en het in werking treden ervan eind 2022.

Aanbestedingsprocedure

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug is vrij bescheiden met informatie verstrekken. Op dit moment is er geen enkele partij die bouwrechten heeft op dat stukje grond. De gemeente bereidt een openbare aanbesteding voor. Voor de gemeente geldt vooralsnog dat het hoogste bod de kavels krijgt. De aanbesteding heet ‘tenderprocedure’, de interne voorbereiding daarvan staat voor eind 2021 of begin 2022 gepland. De start van de verkoop staat op december 2022 gepland en de levering in maart 2023.

Hof van Driebergen is een van de projecten die zich op die aanbesteding voorbereiden. We zijn voorzover we weten de meest serieuze groep die ermee bezig is, maar als de aanbesteding open gaat komen ook projectontwikkelaars in actie.

Wij zijn bij de fracties en gemeente aan het lobbyen om in de aanbestedingseisen ook kwaliteitsnormen, zoals duurzaamheid, nabuurschap en sociale participatie mee te nemen, en niet alleen maximalisatie van de grondprijs. Vooralsnog heeft dat niet tot iets geleid.

Leden


We tellen momenteel zo rond de 40 leden/huishoudens. Het bestuur telt 4 bestuursleden.

Wat voor huizen komen er?

De gemeente heeft eind 2018 de Woonvisie ge-update, waarin wordt voorgeschreven welke woningtypes er moeten komen. Op ‘onze’ kavel van 1.525 hectare zouden maximaal 49 woningen moeten komen, en wel 8 sociale huur, vrije huur, koopwoningen van 200, 240 en 280 duizend euro (dat zijn door de gemeente genoemde bedragen van december 2018, die zullen wel omhoog gaan), plus nog een aantal duurdere en dure woningen. Dat levert een flinke puzzel op! Met de grond- en bouwprijzen van 2020 in deze regio zullen de goedkopere huizen niet groot worden. Het zou uit kunnen draaien op een paar rijtjes, een appartementenblok en een 12-tal dure huizen (tweekappers vooral)

Zelf ontwikkelen

Zelf plannen ontwikkelen betekent dat ‘alles’ wat we wensen erin gaat komen — binnen het haalbare. Zelf ontwikkelen lukt alleen als er menskracht in gestoken wordt. De vereniging verwacht actieve inzet van de leden! Er zijn allerlei werkgroepen, voor elk wat wils.

Aanmeldprocedure

Hopelijk ben je hiermee voldoende ingelicht. Als er nog vragen zijn horen we het graag, mail het bestuur, dan krijg je snel antwoord (meestal van Weia, de huidige voorzitster).

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. We vragen een tientje ‘entree’, vervolgens krijg je een uitgebreid kennismakingsgesprek en er zijn regelmatig introductiesessies met alle nieuwkomers. Na het tientje doe je drie maanden mee en als je besluit echt lid te worden, betaal je voor de rest van het jaar, minus het tientje.