Vraag en antwoord

We krijgen vaak dezelfde vragen. Hieronder doen we een poging deze te beantwoorden. Mocht je vraag er niet bij staan, neem dan gerust contact op.

Wat is het tijdpad?

Het leek er eerst op dat in 2019 het bestemmingsplan van de Gemeente rond zou komen, waardoor uiterlijk in 2021 de eerste mensen er zouden kunnen gaan wonen.
Echter, eind 2018 kregen we de melding van de Gemeente dat in een ecologische quickscan de zandhagedis is gevonden in de buurt van het perceel. Dit is een Europees beschermde diersoort.
Hierdoor moet het tijdpad met 2 jaar worden bijgesteld. Dus naar schatting begin 2021 zal het bestemmingsplan rond zijn en in 2023 kunnen de eerste bewoners er gaan wonen. We doen ons best om het proces te versnellen…

Aanbestedingsprocedure

De Gemeente Utrechtseheuvelrug is vrij bescheiden met informatie verstrekken. Op dit moment is er geen enkele partij die bouwrechten heeft op dat stukje grond. De gemeente bereidt een openbare aanbesteding voor. Voor de gemeente geldt vooralsnog dat het hoogste bod de kavels krijgt.

Hof van Driebergen is een van de projecten die zich op die aanbesteding voorbereiden.

Wij zijn bij de fracties en gemeente aan het lobbyen om in de aanbestedingseisen ook kwaliteitsnormen, zoals duurzaamheid, nabuurschap en sociale participatie, mee te nemen van toekomstige bewoners, en niet alleen maximalisatie van de grondprijs.

Leden

We tellen momenteel zo rond de 20 tot 30 leden. Het bestuur telt 4 bestuursleden.

Wat voor huizen komen er?

De gemeente heeft eind 2018 de Woonvisie ge-update, waarin wordt voorgeschreven welke woningtypes er moeten komen. Op ‘onze’ kavel van 1.525 hectare zouden maximaal 55 woningen moeten komen, en wel sociale huur, vrije huur, koopwoningen van 200, 240 en 280 duizend euro (dat zijn door de gemeente genoemde bedragen, december 2018), plus nog een aantal duurdere. Dat levert een flinke puzzel op! Temeer omdat we naast gewone huizen ook (levensloopbestendige) appartementen zouden willen.

Zelf ontwikkelen

Zelf plannen ontwikkelen betekent dat ‘alles’ wat we wensen erin gaat komen, binnen het redelijke. Zelf ontwikkelen lukt alleen als er menskracht in gestoken wordt. De vereniging verwacht actieve inzet van de leden! Er zijn werkgroepen en er staan er nog meer op stapel, voor elk wat wils.

Aanmeldprocedure

Hopelijk ben je hiermee voldoende ingelicht. Als er nog vragen zijn horen we het graag, mail het bestuur, dan krijg je snel antwoord (meestal van Weia, de huidige voorzitster).

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. We vragen een tientje ‘entree’, vervolgens krijg je een uitgebreid kennismakingsgesprek en er zijn regelmatig introductiesessies met alle nieuwkomers. Na het tientje doe je drie maanden mee en als je besluit echt lid te worden, betaal je voor de rest van het jaar minus het tientje.