Vraag en antwoord

We krijgen vaak dezelfde vragen. Hieronder doen we een poging deze te beantwoorden. Mocht je vraag er niet bij staan, neem dan gerust contact op.

Wat is het tijdpad?

De planning van de gemeente verandert nogal eens en steeds schuift alles naar achteren. Wij hebben daar in mei 2021 een zienswijze op het bestemmingsplan ingediend en hebben in de raad ingesproken op 1 september 2022.

Momenteel wacht de gemeente op de uitkomst van een bezwaarprocedure van de bewoners bij de Raad van State. De planning van de gemeente wordt hier na uitspraak (eind 2023) op aangepast en kent grofweg de volgende stappen: in werking treden bestemmingsplan (gerealiseerd), intern voorbereiden verkoop; start verkoop; verkoop grond.

Aanbestedingsprocedure

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug is vrij bescheiden met informatie verstrekken. Op dit moment is er geen enkele partij die bouwrechten heeft op dat stukje grond. De gemeente bereidt een openbare aanbesteding voor. Voor de gemeente geldt vooralsnog dat het hoogste bod de kavels krijgt. De aanbesteding heet ’tenderprocedure’.

Hof van Driebergen is een van de projecten die zich op die aanbesteding voorbereiden. We zijn voorzover we weten de meest serieuze groep die ermee bezig is, maar als de aanbesteding open gaat komen ook projectontwikkelaars in actie.

Wij zijn bij de fracties en gemeente aan het lobbyen om in de aanbestedingseisen ook kwaliteitsnormen, zoals duurzaamheid, nabuurschap en sociale participatie mee te nemen, en niet alleen maximalisatie van de grondprijs. Vooralsnog heeft dat niet tot iets geleid.

Leden

We tellen momenteel zo rond de 40 leden/huishoudens. Het bestuur telt 4 bestuursleden.

Wat voor huizen komen er?

De gemeente heeft eind 2018 de Woonvisie ge-update, waarin wordt voorgeschreven welke woningtypes er moeten komen. Op ‘onze’ kavel van 1.525 hectare zouden maximaal 49 woningen moeten komen, en wel 8 sociale huur, vrije huur, koopwoningen van 200, 240 en 280 duizend euro (dat zijn door de gemeente genoemde bedragen van december 2018, die zullen wel omhoog gaan), plus nog een aantal duurdere en dure woningen. Dat levert een flinke puzzel op! Met de grond- en bouwprijzen van 2020 in deze regio zullen de goedkopere huizen niet groot worden. Het zou uit kunnen draaien op een paar rijtjes, een appartementenblok en een 12-tal dure huizen (tweekappers vooral)

Zelf ontwikkelen

Zelf plannen ontwikkelen betekent dat ‘alles’ wat we wensen erin gaat komen — binnen het haalbare. Zelf ontwikkelen lukt alleen als er menskracht in gestoken wordt. De vereniging verwacht actieve inzet van de leden! Er zijn allerlei werkgroepen, voor elk wat wils. We gaan samenwerken met een bouwer/ontwikkelaar en ook voor de huurhuizen met een corporatie.

Aanmeldprocedure

Het Aanmeldformulier is weggehaald. Nieuwe aanmeldingen zijn tijdelijk gestopt tot na de tender procedure. We gaan nu met deze huidige groep alles klaarmaken voor het inschrijven op de tender.

Hopelijk ben je hiermee voldoende ingelicht. Als er nog vragen zijn horen we het graag. Gebruik hiervoor het contact formulier.