Werkgroepen

WerkgroepDoelDeelnemersResultaten (bijdragen aan tenderplan)
Bestuurformaliteit voor verenigingsvormWeia, Joost, Radboudstatuten

ledenlijst (onderhandelings-gewicht)

contracten & overeenkomsten
ProcesgroepStuur het proces van de werkgroepen om een tender bod voor te bereiden en tenderplan in te dienenvacantTender bod

Project plan
WelcommissieBegeleidt het aan boord halen van nieuwe leden met noodzakelijke informatie om actief deel te nemen aan de werkgroepen.Radboud, vacantinlees-wijzer

introductie bijeenkomsten

kennismakings -bijeenkomsten
KavelVerdeelt de plekken van de type huizen gemeenschappelijke gebouwen en functionele gebieden over de kavel.

Waarbij ook infrastructuur: wegen, kabels en leidingen in de publieke ruimte voor energie (electra & warmte) productie-opslag-hergebruik, water, communicatie (internet/tv/telefoon), riool, wegen en fiets/wandelpaden met bijbehorende kosten.
Weia, vacantKavel schets [klaar]

Infrastructuurplan
HuizenSchets wenselijke en realistische vorm en materiaal keuze van passieve woningen.Marrette, Weia, Sandrahuizenplan
MobiliteitSchetst de mobiliteit behoefte, vorm (ov, fiets, auto) van (deel)vervoer, en bijbehorende energie voorziening/opslag en weg en kabel infrastructuur.Joost, vacantmobiliteitsplan
FinancieringSchets per type woning en infrastructuren hoe de kosten voor bouw en bod op de grond kunnen worden garant gesteld, en door wie.vacantfinancieringsplan
RekenmodelBerekent de kosten per woning type en infrastructuur, en de financiële ruimte die over is om voor bepaalde materiaal typen en gekoppelde manier van bouwen te kiezen, en wat ons realistische tenderbod gaat worden.vacanttenderbod voor gemeente

bouwfinanciën voor aannemer
Lobbyonderhoudt contacten met bestuurders, politieke partijen, en ambtenaren bij gemeente en provincie om in het tendervoorwaarden zo te krijgen dat ze beter aansluiten bij onze visie en we kansen verhogen van ons in te dienen tenderplan.bestuurfractie gesprekken

gemeenteraad-bezoek

bezwaarschrift
WebsiteUp to date houden van website en gegevens voor leden en niet-leden (geïnteresseerden, gemeente en samenwerkingspartners)Weia, Mauricepublieke webpagina’s

leden webpagina’s
SportlaanInformeren en betrekken van de bestaande buurtgenoten aan de sportlaan. vacantnieuwsbrieven

participatie bijeenkomsten
KascommissieControleert de penningmeester en de financiële boeken van de verenigingvacant, vacantgrootboekrekening

verklaring van goedkeuring

Deelnemers worden gevraagd om vanuit hun kennis, expertise en motivatie om iets nieuws te leren de vacante posities bij de werkgroepen in te nemen. Als een positie vacant blijft wordt expertise mogelijk extern ingekocht. (Wat direct leidt tot een hogere deelnemers bijdrage).

Schrijf je hieronder in welke werkgroep(en) je wilt deelnemen, vacant of niet.