Partners

Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug (CBWH)

CBWH is een stichting die helpt om groepen mensen te mobiliseren die geïnteresseerd zijn in centraal wonen. Hof van Driebergen is ontstaan uit mensen die zich verenigd hebben met hulp van CBWH. Zolang Hof van Driebergen nog geen eigen rechtspersoon is, regelt CBWH de contributie van belangstellenden. Deze contributie bedraagt 25,- per jaar. Het geld is bedoeld om groepen mensen te verenigen, zoals het bekostigen van vergaderruimten, vervoer naar excursies, en onkostenvergoeding voor lobby-werk bij de Fracties en Ambtenaren van Gemeente Utrechtseheuvelrug. Meer informatie www.cbwh.nl

Kandidaat partners

Om Hof van Driebergen van de grond te krijgen praten we met verschillende partners. Hieronder een lijst van partners met wie we op dit moment praten, of dat van plan zijn.

  • Provincie Utrecht: Vernieuwend Opdrachtgeverschap, innovatieve vormen voor bouwen en wonen.
  • Sustainer Homes: revolutionaire innovatieve manier van duurzaam en betaalbaar bouwen.
  • Heuvelrug Energie: Onafhankelijk energieloket voor en door bewoners van de Utrechtse Heuvelrug.
  • WeDriveSolar: Andere manier van mobiliteit en het slim gebruiken van energiebehoefte en -productie in een wijk.
  • Triodos Bank: financieren van koopwoningen
  • Corporatiefonds: financieren van midden huur segment woningen
  • Heuvelrug Wonen: financieren van sociale huur woningen