Vraag en antwoord

We krijgen veel van de zelfde vragen binnen. Hieronder doen we een poging deze te beantwoorden. Mocht je vraag er niet bij staan, neem dan gerust contact op.

Wat is het tijdpad

Het tijdpad waarop we hadden ingestoken was dat dit jaar het bestemmingsplan van de Gemeente rond zou komen, waardoor we informatie hebben waarmee we in 2020 een bod kunnen doen op de grond (met ons nog een aantal partijen), waarna er in verschillende fases zou gebouwd worden aan de verschillende typen woningen. Waardoor er uiterlijk 2021 de eerste mensen kunnen gaan wonen.
Echter, in januari kregen we de melding van de Gemeente dat in een ecologische quickscan de zandhagedis is gevonden in de buurt van het perceel. Dit is een Europees beschermde diersoort.
Hierdoor moet het tijdpad met 2 jaar worden opgeteld. Dus naar schatting 2023 voor de eerste bewoners er kunnen wonen.

Aanbestedingsprocedure

De Gemeente Utrechtseheuvelrug geeft sturing aan dit proces, en zijn vrij bescheiden met informatie naar buiten toe brengen.

Bouwrechten

Op dit moment is er geen enkele partij die bouwrechten heeft op dat stukje grond. De gemeente bereidt een openbare aanbesteding voor. Voor de gemeente geld dat het hoogste bod krijgt te grond.

Hof van Driebergen is een van de projecten die zich op die aanbesteding voorbereiden. De gemeente geeft geen openbaarheid welke andere partijen dat zijn.

Wij zijn met de voorbereiding een bouw en financieel plan aan het opstellen, en tevens bij de facties en gemeente aan het lobbyen om in de aanbestedingseisen ook kwaliteitsnormen, zoals duurzaamheid, sociale participatie en nabuurschap mee te nemen van toekomstige bewoners, en niet alleen maximalisatie van financiele revenuen voor de gemeente.

Leden

We tellen momenteel zo rond de 20 tot 30 leden. Vaste kern van 10 personen. 4 bestuursleden.

Vragen en Aanmelden

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende in antwoord kunnen voorzien.

Als er nog vragen zijn horen we het graag. Aanmelden kan via het aanmeld formulier, dan krijgt u een kennismakingsgesprek, er zijn regelmatig introductiesessies met alle nieuwkomers van afgelopen half jaar.